สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Provincial Education Office)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบขอดูคะแนนฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2563 [29 ก.ค. 2563 เวลา 13:34 น.] ดาวน์โหลด 314

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png ขอทราบรายละเอียดผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. [12 ก.พ. 2562 เวลา 10:18 น.] ดาวน์โหลด 726

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบขอทราบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:32 น.] ดาวน์โหลด 1,160

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.] ดาวน์โหลด 215

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.] ดาวน์โหลด 240

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:28 น.] ดาวน์โหลด 121

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขออนุมัติถ่ายเอกสารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:27 น.] ดาวน์โหลด 45

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขอใช้รถยนต์ส่วนกลางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:24 น.] ดาวน์โหลด 45

ดูทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

^