สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Provincial Education Office)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

อ่านต่อ

กฏระเบียบ สาระความรู้

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบขอทราบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:32 น.] ดาวน์โหลด 837

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.] ดาวน์โหลด 85

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.] ดาวน์โหลด 79

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:28 น.] ดาวน์โหลด 46

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขออนุมัติถ่ายเอกสารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:27 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/skin/ext/pdf.png แบบบันทึกข้อความขอใช้รถยนต์ส่วนกลางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ [28 มี.ค. 2561 เวลา 10:24 น.] ดาวน์โหลด 6

ดูทั้งหมด

^