ประกาศฯ แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)    >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^