สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีอื่น กศจ.ชัยภูมิ (วิชาเอกภาษาจีน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^