การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีอื่น กศจ. เชียงราย (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กศจ. เชียงราย)
วิชาเอกภาษาเกาหลี

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<<​

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^