สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีอื่น กศจ.สกลนคร (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

>>>อ่านรายละเอียดประกาศ<<<
- แบบแสดงความจำนงฯ ภาษาเกาหลี (ตัวจริง) >>คลิก<<
- แบบแสดงความจำนงฯ ภาษาเกาหลี (ตัวสำรอง) >>คลิก<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^