ประกาศ การรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2563

ประกาศ การรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2563

>>> ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง <<<

ายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^