ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
ระดับชำนาญการพิเศษ
คลิกอ่านรายละเอียดที่ด้านล่าง
1. ประกาศการคัดเลือกฯ
2. แบบเสนอขอรับการคัดเลือกและแบบประเมินฯ
3. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^