ข่าวสารจากเว็บไซต์

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก ดนตรีไทย
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก ดนตรีไทย

06 ก.พ. 2562 0 354

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก ดนตรีไทย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข และภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข และภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 61

22 ม.ค. 2562 0 7,831

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข และภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 61 <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561

14 ม.ค. 2562 0 3,831

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาษาจีน
ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาษาจีน

09 ม.ค. 2562 0 889

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาษาจีน <<อ่ารายละเอียดเพิ่มเติม>>

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยดนตรีไทย
ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยดนตรีไทย

08 ม.ค. 2562 0 471

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยดนตรีไทย <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์
การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์

03 ม.ค. 2562 0 898

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์ <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61

27 ธ.ค. 2561 0 12,153

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นดนตรีไทย
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นดนตรีไทย

26 ธ.ค. 2561 0 473

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นดนตรีไทย <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาจีน
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาจีน

26 ธ.ค. 2561 0 316

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาจีน <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาเกาหลี
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาเกาหลี

26 ธ.ค. 2561 0 227

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นภาษาเกาหลี <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

24 ธ.ค. 2561 0 168

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>

แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560
แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560

17 ธ.ค. 2561 0 285

แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี3ปี62
ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี3ปี62

14 ธ.ค. 2561 0 342

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี3ปี62 <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2/61
การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2/61

06 ธ.ค. 2561 0 1,464

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2/61 <<<คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

01 ธ.ค. 2561 0 989

การรายงานตัวผู้สอบแช่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2 (โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)
รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2 (โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

29 พ.ย. 2561 0 887

รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2 (โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) >>คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่>> หมายเหตุ *สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดส่งฉบับจริงให้ท่านทางไปรษณ

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561

06 พ.ย. 2561 0 385

New... ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 กฎกระทรวงตามราชกิจจานุเบกษาดังแนบนี้

^