ข่าวสารจากเว็บไซต์

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

30 ก.ค. 2562 0 2,261

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)

30 ก.ค. 2562 0 1,164

ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

16 ก.ค. 2562 0 858

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

15 ก.ค. 2562 0 2,431

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 ประกาศคลิ๊ก ซักซ้อมแนวปฏิบัติคลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.ยโสธร กศจ.ศรีสะเกษ และกศจ.สระแก้ว วิชาเอกการดนตรีไทย นาฏศิลป์ ปฐมวัย และประถมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.ยโสธร กศจ.ศรีสะเกษ และกศจ.สระแก้ว วิชาเอกการดนตรีไทย นาฏศิลป์ ปฐมวัย และประถมศึกษา

12 ก.ค. 2562 0 711

ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.ยโสธร กศจ.ศรีสะเกษ และกศจ.สระแก้ว วิชาเอกการดนตรีไทย นาฏศิลป์ ปฐมวัย และประถมศึกษา <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเดิม>>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

04 ก.ค. 2562 0 7,555

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 คลิ๊ก - แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต คลิ๊ก - มาตรการป้องกันการทุจริต ค

เรื่่อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
เรื่่อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562

02 ก.ค. 2562 0 641

NEW การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562 รายละเอียดคลิ๊ก

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ปฐมวัย
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ปฐมวัย

26 มิ.ย. 2562 0 1,080

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ปฐมวัย >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา

26 มิ.ย. 2562 0 369

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ดนตรไทย
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ดนตรไทย

26 มิ.ย. 2562 0 215

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก ดนตรไทย >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์

26 มิ.ย. 2562 0 221

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

25 มิ.ย. 2562 0 572

บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.สระแก้ว และ กศจ.ปราจีนบุรี วิชาเอกการประถมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.สระแก้ว และ กศจ.ปราจีนบุรี วิชาเอกการประถมศึกษา

15 พ.ค. 2562 0 988

ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีฯ กศจ.สระแก้ว และ กศจ.ปราจีนบุรี วิชาเอกการประถมศึกษา <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุรินทร์ มาขึ้นบัญชี กศจ.บุรีรัมย์
ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุรินทร์ มาขึ้นบัญชี กศจ.บุรีรัมย์

08 พ.ค. 2562 0 1,569

ประกาศการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุรินทร์ มาขึ้นบัญชี กศจ.บุรีรัมย์ <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

08 พ.ค. 2562 0 1,025

NEW คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

30 เม.ย. 2562 0 341

NEW ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดประกาศคลิ๊ก สเปคครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอกประถมศึกษา
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอกประถมศึกษา

30 เม.ย. 2562 0 480

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอกประถมศึกษา <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์

30 เม.ย. 2562 0 298

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)

24 เม.ย. 2562 0 1,526

ผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

^