รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเสรี วิภาดา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^