รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางบังอร ศิริจันทรกานต์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^