ข่าวสารและกิจกรรมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2561

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายโสธร บุญเลิศ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ครังที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำ

Continue reading

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) นายโสธร บุญเลิศ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ คณะบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาศึกษาธิการภาค 14 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิ

Continue reading

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุ

Continue reading

ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสุคิด พรฆัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมร่วมแสดงความ

Continue reading

อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กลุ่มบุคลากรระดับจังหวัด

นายสุคิด พรฆัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กลุ่มบุคลากรระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกลั่นกรองพิจารณาก

Continue reading

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงวัยเรียนอายุ 6-14 ปี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี เพื่อจัดทำแผ

Continue reading