ข่าวประกาศ
Feed News : การดำเนินการพัฒนา การศึกษาปฐมวัย จังหวัดบุรีรัมย์

การสรุปงานนิเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดในการสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระยะครึ่งปีการศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน  3 ตุลาคม 2561 


อ่านรายละเอียด

หน่วยงานเกี่ยวข้อง