บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลสถาบันศึกษา


ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด
1 3031200101 เทศบาล 1 สพป.บร.1 316/9 ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 215 หมู่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3 001 สถานรับเลี้ยงเด็กจุฬาลักษณ์ 225 ซอย 3 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 1031260101 บ้านถนน สพป.บร.2 หมู่ 11 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
5 1031260100 บ้านขามตาเบ้า สพป.บร.2 116 หมู่ 12 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
6 1031260099 บ้านระโยงใหญ่ สพป.บร.2 บ้านระโยงพัฒนา หมู่ 18 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
7 1031260098 บ้านตะเคียน สพป.บร.2 164 หมู่ 8 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
8 1031260097 วัดบ้านหนองแขม สพป.บร.2 93 หมู่ 17 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
9 1031260096 อนุบาลกระสัง สพป.บร.2 1 หมู่ 16 ต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
10 3031200101 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป.บร.1 316/9 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
11 3031200103 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป.บร.1 537 ถนนจิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
12 4310102 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สพป.บร.1 12/11 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
13 1431011201 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป.บร.1 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา สพป.บร.4 ตำบลคูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
15 31040194 บ้านหัวฝาย สพป.บร.4 ตำบล หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
16 31040193 บ้านโคกสว่าง สพป.บร.4 ตำบล หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
17 31040192 บ้านหนองหญ้าคา สพป.บร.4 ตำบล หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
18 31040191 บ้านขี้เหล็ก สพป.บร.4 ตำบลหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
19 31040190 บ้านปอแดง สพป.บร.4 ตำบลหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
20 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี สพป.บร.4 ตำบลหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
21 31040188 บ้านงิ้ว สพป.บร.4 ตำบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย์
22 31040187 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย สพป.บร.4 ตำบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย์
23 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป.บร.4 ตำบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย์
24 31040185 บ้านสระบัว สพป.บร.4 ตำบลพรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
25 31040184 บ้านขามพิมาย สพป.บร.4 ตำบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
26 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี สพป.บร.4 ตำบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
27 31040182 บ้านป่าหนาม สพป.บร.4 ตำบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
28 31040181 บ้านดงพลอง สพป.บร.4 ตำบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
29 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ สพป.บร.4 ตำบลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์
30 31040179 บ้านโนนกลาง สพป.บร.4 ตำบลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์
31 31040178 บ้านยางทะเล สพป.บร.4 ตำบลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์
32 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี สพป.บร.4 ตำบลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์
33 31040176 บ้านหนองการะโก สพป.บร.4 บุรีรัมย์
34 31040175 อนุบาลแคนดง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
35 31040174 วัดหลักศิลา สพป.บร.4 บุรีรัมย์
36 31040173 จุฬางกูรวิทยา สพป.บร.4 บุรีรัมย์
37 31040172 วัดศรีสุนทร สพป.บร.4 บุรีรัมย์
38 31040171 วัดไพรงาม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
39 31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บร.4 บุรีรัมย์
40 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
41 31040168 บ้านกม.ศูนย์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
42 31040167 วัดสระจันทร์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
43 31040166 วัดเทพรังษี สพป.บร.4 บุรีรัมย์
44 31040165 วัดเทพประดิษฐ์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
45 31040164 วัดพลสุวรรณ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
46 31040163 บ้านทองหลาง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
47 31040162 บ้านกอกดอนพยอม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
48 31040161 วัดชายอรัญ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
49 31040160 วัดอิสาณ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
50 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
51 31040158 วัดสุคันธารมย์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
52 31040157 บ้านหนองเรือ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
53 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
54 31040155 บ้านโนนไฮ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
55 31040154 วัดสมณาวาส สพป.บร.4 บุรีรัมย์
56 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
57 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
58 31040151 วัดชัยสมพร สพป.บร.4 บุรีรัมย์
59 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
60 31040149 สามัคคีเทพอำนวย สพป.บร.4 บุรีรัมย์
61 31040148 บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
62 31040147 วัดธาตุ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
63 31040146 วัดทรงสุวรรณ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
64 31040145 วัดสระทอง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
65 31040144 อมรสิริสามัคคี สพป.บร.4 บุรีรัมย์
66 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
67 31040142 วัดพนมวัน สพป.บร.4 บุรีรัมย์
68 31040141 วัดท่าเรียบ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
69 31040140 บ้านโศกกะฐิน สพป.บร.4 บุรีรัมย์
70 31040139 วัดบุปผาราม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
71 31040138 อนุบาลนาโพธิ์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
72 31040137 วัดสิริมงคล สพป.บร.4 บุรีรัมย์
73 31040136 วัดโพธิ์ชัย สพป.บร.4 บุรีรัมย์
74 31040135 บ้านโคกกุง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
75 31040134 วัดฤๅษีสถิต สพป.บร.4 บุรีรัมย์
76 31040133 วัดบ้านสวายตางวน สพป.บร.4 บุรีรัมย์
77 31040132 บ้านหนองไผ่ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
78 31040131 บ้านหนองกับ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
79 31040130 บ้านหนองใหญ่ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
80 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
81 31040128 บ้านโคกเมือง สพป.บร.4 บุรีรัมย์
82 31040127 วัดบ้านพลับ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
83 31040126 บ้านโนนค้อ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
84 31040125 ชุมชนบ้านสะแก สพป.บร.4 บุรีรัมย์
85 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย สพป.บร.4 บุรีรัมย์
86 31040123 บ้านปลัดมุม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
87 31040122 บ้านพงแขม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
88 31040121 บ้านหนองแคน สพป.บร.4 บุรีรัมย์
89 31040120 บ้านตาโหงก สพป.บร.4 บุรีรัมย์
90 31040119 บ้านคูขาด สพป.บร.4 บุรีรัมย์
91 31040118 บ้านยางน้ำใส สพป.บร.4 บุรีรัมย์
92 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป.บร.4 บุรีรัมย์
93 31040116 บ้านสตึก สพป.บร.4 บุรีรัมย์
94 31040115 บ้านโคกสุพรรณ สพป.บร.4 บุรีรัมย์
95 31040114 บ้านกระทุ่ม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
96 31040113 บ้านจะหลวย สพป.บร.4 บุรีรัมย์
97 31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป.บร.4 บุรีรัมย์
98 31040111 บ้านปรือเกียน สพป.บร.4 บุรีรัมย์
99 31040110 บ้านขาม สพป.บร.4 บุรีรัมย์
100 31040109 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป.บร.4 บุรีรัมย์

หน่วยงานเกี่ยวข้อง